Ordliste

Bakgrunnsprogrammer
Er Instikk eller spesialskrevne programmer som kjører for å forenkle utvikling på løsningen, theme, WordPress eller i kommunikasjon med server i forhold til f.eks sikkerhet.

Domene
Navn ved hjelp av nettleseren blir oversatt til en IP adresse – som igjen “ringer” og henter informasjon fra serveren

Innstikk
“miniprogrammer” som er utviklet av andre programmerere og er kompatibelt med WordPress.

Theme
Temaet for utseendet og funksjonalitet i utseendet og til en viss grad hva som skjer når brukere interakterer med nettsiden.

Server
Oppbevaringsplassen til alle filene nettløsningen oppbevares på

Webhotell
Den angitte plassen som er holdt av på serveren.

SSL ( Secure Socket Layer)
Teknologi som krypterer informasjon som blir sendt mellom IP adressen (nettleseren) og serveren.

SSH (Secure Shell)
Teknologi som krypterer filene som blir overført når utviklerer laster de opp på webhotellet.

WP core
Gruppen av filer som er administrasjons grensesnittet i WordPress. De påvirker hele løsningen og av til er det behov for å problemløse i dem.

WooCommerce
“Miniprogrammet” som organiserer, administrerer funksjonaliteter for Nettbutikk dlen av løsningen.