VELKOMMEN TIL NETTMEIS AS

Design

Brukervennlig design av nettløsninger
Nettløsningens design inneholder ting som logo
og visuelle kjennetegn som gir identitet.
For eksempel meny, ikoner, symboler, skrift og farger.
For å lage et design trenger vi å sette seg inn i hva firmaet
driver med og undersøke hva deres kunder liker for å ha
kontekst og visuelle preferanser.

Men Design handler ikke kun om utseendet.
Vi veileder gjerne om innhold og designer løsningen
for et nyttig, effektiv og flott opplevelse som sluttbrukere
finner det de ønsker seg.

Implementering

Smart metodikk for å implementere løsningen
Vi kjenner stiene meget godt og legger ikke skjul
på at vi har uttallige ganger prøvd og feilet tidligere.

Implementasjon er at vi konfigurerer innstillinger
i Wordpress, programmerer theme og funksjonaliteter
slik at Designet som var planlagt blir identisk og dynamisk
på internett.

Universell Utforming og WCAG 2.0
(webstandarder) er påkrevet hos oss.

Utvikling

Fornuftig utviklingsprosess
Utvikling for oss betyr å samarbeide og dokumentere
for å finne den mest effektive og kvalitetsikre
måten å løse vanskelige problemer på.
Dette gjelder for Kunde, Design og Implementering
for å komme frem til målene.

Kvalitet

Avsatt tid til å teste løsningen
Testing av kompabilitet mellom Themes og Innstikk
er en forutsetning for oss for å kunne lansere en løsning.
Sikkerhet er viktig og dermed har vi valgt å bruke
eks-hackere for å unngå smutthullene.

Men de aller viktigste er sluttbrukerne deres.
Vi tester løpende med øye for dem.

Lønnsomhet ved klok bruk av tid vil gi dere et godt resultat.